lørdag 26. april 2008

Oslo Mynhandels auksjon: Medaljer og sedler

Oslo Mynthandels auksjon startet like etter klokken 9 lørdag formiddag. Rococcosalen i Grand Hotel ved Karl Johansgate var fylt opp av ivrige mynt-, seddel- og medaljesamlere. Budgivningen var ivrig, og det ble oppnådd flere god priser på objektene.

Først ut var norske medaljer. Blant samlere er Ivar Throndsens medaljer stadig populære. Throndsen var myntgravør ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg fra 1879, og produserte en rekke flotte medaljer fram til han døde i 1932.

Billig gull, dyrt sølv
Høydepunktet var nok Generalmajor Otto Nyquists prismedalje i gull. Eksemplaret som var lagt ut ble delt ut i 1917, og hadde et utrop på 12 000 kroner. Overraskende nok gikk ikke medaljen høyere enn utropsprisen.

Et annet høydepunkt var medaljen utgitt i forbindelse med 100-års utvandrerjubileet i 1925. Medaljen ble produsert i USA og ble godkjent av den amerikanske kongressen. Den ble formgitt av den kjente amerikanske skulptøren Fraser, og finnes i flere ulike varianter. Den mest vanlige er en tykk sølvmedalje med åtte kanter. Den finnes også i en tynn utgave, og denne har tradisjonellt blitt betraktet som svært sjelden. Denne gangen gikk et eksemplar i svak 01-kvalitet for 3800 kroner. Det er friskt for en medalje det finnes tusenvis av.

Tugthus-skillingen
Polletter er også populære samlerobjekter, og den sjeldne skillingen fra Christiania Tugthuus er ikke noe unntak. 1 skillingen fra 1769 er kjent i seks eksemplarer i privat eie, og den ble solgt for 32 000 kroner i dag.

Kong Oscar til tusen
Et av de samlerområdene som er i sterkest vekst er sedler. Norske sedler fra kong Oscar IIs regjeringstid er uhyre populære – og sjeldne. Derfor var det også frisk budgivning på formiddagen. 10 krones 1890 gikk for 29 000 kroner, mens en tilsvarende seddel fra 1899 ble klubbet ned på 25 000 kroner. Fem-krone sedlene var ikke mindre populære, og selv et dårlig eksemplar i 1- kvalitet med taperester gikk for 11 500 kroner. Et svært friskt og pent eksemplar fra 1899 i nær helt usirkulert kvalitet (0/01), ble solgt for 33 000 kroner. Det er overraskende lavt, og var utvilsomt et av de bedre kjøpene i dag.

Bilde: Oslo Mynthandels auksjon 60, lot 39, 1 skilling 1769 Christiania Tugthus.

Ingen kommentarer: