torsdag 17. februar 2011

Falsk 2-speciedaler 1644: Riktig forhistorie?

Sist sommer solgte det svenske Frimärkshuset en falsk norsk 2-speciedaler 1644. Mynten er tidligere omtalt i denne bloggen. Mynten ble solgt med proveniens tilbake til en auksjon i 1976. Nå er det reist tvil om den falske myntens forhistorie ble riktig oppgitt i auksjonskatalogen.

Den danske numismatikeren Jørgen Sømod har publisert et innlegg på Samlerforum.no der han presenterer bilder av mynten solgt på Anders Bruun Rasmussen auksjon 349, lot 834 i 1976. Link til innlegget: Her. Innlegget er også gjengitt på Gard Emsøys nettside Numismatikeren.com.

Det er ingen tvil om at bildene er av veldig ulik kvalitet. Samtidig er det en vesentlig forskjell: Den mynten som ble solgt i 1976 har flere riper risset inn i feltet bak den norske løvens rygg. Disse finner finner man ikke på mynten solgt i 2010.

På den annen side er likhetstrekkene mellom myntene mange, blant annet er toningsmønsteret stort sett identisk på bildene fra 1976 og 2010. Riper, hakk, slitasje og lignende ser også ut til å være identisk på begge bildene.

Sett i sammenheng, så er det ingen tvil om at det er samme mynt på begge bildene. Noen har forsøkt seg på å restaurere mynten i mellomtiden, og ripene bak løvens rygg ble en eller annen gang fjernet. Men at det skulle dreie seg om to ulike mynter finnes det ingen grunn til å tro.

Ingen har tvilt på opplysningene om myntens forhistorie før nå. Den ble da også gjengitt i det sertifikatet som dømmer mynten som falsk. Heller ikke Bruun Rasmussen har hittil benektet at mynten ble solgt hos dem som lot 834 på auksjon 349 i 1976.

Som en følge av dette blir det nå spekulert i om mynten likevel er ekte. Det er den nok ikke. Den vitenskapelige undersøkelsen er klar på at mynten som ble solgt av Bruun Rasmussen i 1976 og Frimärkshuset i 2010 var en støpt kopi av en annen mynt. Det er ingens om har fremmet troverdige motargumenter i forhold til denne undersøkelsen. Hvor originalmynten befinner seg idag er fortsatt ukjent.

Ingen kommentarer: