søndag 4. september 2011

Ingeniørens gull


Denne medaljen ble tildelt den norsk-amerikanske sivilingeniøren Leif Johan "Jack" Sverdrup av Nortwestern States Portland Cement Co. for  Twenty Years Loyal and faithful Service. Det er ikke mer enn passende at en amerikansk 20-dollar ble fattet inn i en gullramme.

"Jack" Sverdrup ble født i Ytre Sula 11. januar 1881. Han utvandret etterhvert til USA, og fikk en sivilingeniørgrad fra University of Minnesota. Under 1. verdenskrig tjenestegjorde han i den amerikanske  hæren, og fikk amerikansk statsborgerskap. Under 2. verdenskrig gikk han inn som major i Ingeniørkorpset.

Sverdrups tjeneste under krigen var betydelig. Han sto som byggeleder  for mer enn 200 flystriper og flyplasser over hele Asia, i tillegg til  veier, broer og kaianlegg. Sverdrup var en del av staben til Douglas "I  shall return" MacArthur, og nådde generalmajors grad.

MacArthur kalte ham den "perfekte ingeniørsoldat" da han overrakte den  høye amerikanske utmerkelsen Distinguished Service Medal. Sverdrup fikk flere høye utmerkelser; bl.a. Purple Heart, Legion of Honor, det franske Croix de Guerre, kommandørgraden av Order of the Britisk Empire og  Distinguished Service Cross. I 1953 ble han tildelt St. Olavs Ordenen.

Denne medaljen fra Portland er ikke blant hans høyeste utmerkelser, men likevel et interessant historisk objekt. Sverdrup sto bak flere store broanlegg i USA, og var en blant mange norskættede ingeniører som var med å bygge opp amerikansk infrastruktur (det er sagt at norske utdanningsinstitusjoner subsidierte amerikansk næringsliv ved å eksportere godt kvalifisert arbeidskraft).

De tekniske detaljene er som følger: USA 20 dollar 1882-S innfattet i en ring av 14 karat gull. Samlet netto gullvekt er 54-55 gram. 47 mm i diameter, 5 mm tykk ved randen.

Dessverre er nå denne medaljen tapt. Det var ingen samlere i Norge som ønsket å kjøpe den, og dermed ble den solgt videre til en utenlandsk investor og er senere smeltet ned.