tirsdag 20. mars 2012

Gjenfunnet 17. mai-medalje

Norske 17. mai-medaljer har sine fans. Flere generasjoner norske myntsamlere har forsøkt å skaffe seg en komplett samling 17. mai-medaljer. Ingen har lykkes. De som ble utgitt av Det norske Arbeiderparti er blant de virkelig sjeldne. Det er et lite mysterium, da det ofte deltok tusenvis av ivrige demonstranter i deres 17. mai-tog for allmenn stemmerett. Samlere har lenge kjent til medaljene for arbeidertoget i 1889 (Kvist nr. 20), 1896 (nr. 32), 1897 (nr. 35), 1898 (nr. 39), 1899 (nr. 41) og 1901 (nr. 49). Nå har det dukket opp nok en medalje: Arbeidertoget i 1900.

Det har vært litt disputt om akkurat den medaljen: Noen har hevdet at den slett ikke eksisterte, mens andre har vært noe mer optimistiske og støttet seg på kunngjøringen i Social-Demokraten i mai 1900 som annonserte medaljen. Avisen kunngjorde at medaljen kostet 25 øre og at alle som ville delta i demonstrasjonen pliktet å bære den. Til tross for 6000 deltagere, så kjenner vi altså ikke til flere enn ett eksemplar av denne medaljen.

De ulike 17. mai-medaljene fra arbeiderbevegelsen har motiver knyttet til kampen for et bedre Norge. "Fred mellem folkene" kunngjorde medaljen fra 1896; med en klar adresse til våpenlobbyen i Venstre og skytterbevegelsen som ønsket konfrontasjon med svenskene. Temaet for medaljen fra 1900 er opplysning og kunnskap, symbolisert med en åpen bok og to fakler. Det har alltid vært en sentral oppgave for arbeiderbevegelsen; samhold er makt, og samhold kommer gjennom kunnskap om klassetilhørighet og politikk.

Nå kan vi endelig studere alle de ulike medaljene fra arbeiderbevegelsen. Det er alltid morsomt når nye og ukjente ting kommer fram i lyset. Dette er i tillegg snakk om en medalje av større historisk betydning.

Kjetil Kvist: Katalog over 17. mai-medaljer, Internettutgave 2003.

Kjetil Kvist: Arbeiderne og 17. mai, Numisma Asloia 217-218/1995.