fredag 27. april 2012

NNF-møte: Carl XIV Johan

Den svenske numismatikeren Lars O. Lagerqvist gjestet Norsk Numismatisk Forening denne uken. Kong Carl XIV Johan (1763-1844) var tema for møtet, både hans liv, hans mynter og hans medaljer. Lagerqvist er tidligere sjef for Kunglige Myntkabinettet i Stockholm, og er en numismatiker med stor kunnskap om mynter og mennene bak dem. Det er alltid gjevt å få besøk av en person som Lagerqvist. Han forteller levende om historiske personer, og vekker nysgjerrigheten hos tilhørerne. Det var mange fremmøtte.

Carl Johan er da også en konge som interesserer myntsamlere litt mer enn mange andre konger. Det var under Carl Johan vi fikk de første norske speciedalerne etter selvstendigheten i 1814. Disse myntene er klassikere og er sterkt ønsket i mange samlinger - det er bare et spørsmål om penger og pris.

Lagerqvist fortalte om både kjente og ukjente sider ved Carl Johan, og det ble fortalt mange anekdoter gjennom kvelden. Han rettet også opp misforståelsen rundt kongens høyde. Carl Johan vokste opp i Pau i Frankrike, og da han vervet seg til hæren ble han målt til 178 cm på strømpelesten. Siden har alle historikere referert til nettopp denne høyden, vel uvitende om at middelhavsfolk fortsetter å vokse til opp i 20-åra. Lagerqvist hadde gjort egne undersøkelser, blant annet av kongens uniformer, og kommet til at Carl Johan i alle fall ble 185 cm høy. Høyden går også tydelig fram av samtidige malerier.

Kong Carl XIV Johan ble kronet til norsk konge i 1818. Da var han allerede kronet til svensk konge. Da han var kronet ble det ropt ut til tilskuerne: "Nu er Carl Johan kronet til sveriges konge, han og ingen annen." I den forbindelse går det en historie om kroningsmiddagen. Det var mange gjester til stede, og maten ble servert etter rang. De kongelige ble selvsagt servert først, og da de var ferdige med å spise, så ble all mat tatt fra bordet - om du var ferdig med å spise eller ikke. Dette skapte sterk frustrasjon hos enkelte, og en ganske påseilet svensk offiser reiste seg og sa: "Nu er Carl Johan mett, han og ingen annen."

Det er ukjent om dette fikk noe etterspill for offiseren, men anekdoten lever videre, og i Trondheim er det vanlig å fortelle den om kroningsmiddagen til kong Carl XV i 1860.