lørdag 1. september 2012

Katalogarbeid

Gimsøydaleren 1546. Norges første store sølvmynt. Ett av seks eksemplarer i privat eie. 29,2 gram
Det har ikke skjedd mye i bloggen denne sommeren. Det skyldes ikke mangel på hendelser og nyheter. Det skyldes rett og slett at det har vært mye å gjøre på jobben - og en velfortjent ferie. Mye å gjøre på jobben betyr også at det er mange spennende mynter å undersøke. Numisma Mynthandel AS fikk oppdraget med å selge en flott myntsamling like før ferien, og den har vi jobbet med siden. Det er en ganske kompakt samling med norske typemynter fra Harald Hardråde (1047-1066) til Oscar I (1845-1859). Det er en slags norgeshistorie med 70 mynter, i tillegg til en liten gruppe danske og svenske mynter. De utenlandske myntene supplerer den norske myntrekken. Selvsagt er det naturlige høydepunktet Gimsøydaleren fra 1546. Denne mynten var norges første daler; eller større sølvmynt. Forbildet til mynten er å finne i samtidige europeiske dalere, og selve utformingen minner mye om thalere fra den tyske delstaten Sachsen. Bare en håndfull er kjent i private samlingen. Av de seks - 6 - kjente blir til og med et eksemplar regnet som tapt. Et annet sitter fast i DNBs imponerende samling norske mynter. Blant de da fire - 4 - resterende sitter tre - 3 - fast i store norske samlinger. Ingen vet når noen av dem kommer ut for salg, så de som har ambisjoner om å sikre seg en Gimsøydaler har denne muligheten i høst. I de siste timene har jeg arbeidet med katalogen, og når denne bloggen er publisert er den forhåpentligvis tilgjengelig som nedlastbar pdf. Det har vært mye arbeid med provenienser (omsetningshistorie på myntene) og bilder (det å ta bilder av mynter er ikke enkelt). Når det arbeidet nå er gjort blir det mer tid til egen samling, forhåpentligvis.

PS. Auksjonen finner sted i Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 i Oslo 6. oktober 2012 fra klokken 1100. 

Ingen kommentarer: