torsdag 13. september 2012

Pussig penning fra norsk middelalder

Olav Kyrre (1066-1093) penning med "portrett". 17 mm; 0,95 gram. Svært sjelden!

Norske middealdermynter er sjeldne, og noen er enda mer enn andre. Harald Hardråde (1047-1066) etablerte en norsk myntsystem. Der var penningen på ca. 0,9 gram standarden, og myntene inneholdt bare ca. en tredjedel sølv. Sønnene hans fortsatte å prege mynter i denne standarden.

Samtidens utenlandske mynter hadde normalt et bilde av kongen på forsiden, og et kors på baksiden. Særlig engelske pennies var godt likt, blant annet på grunn av et godt sølvinnhold. Motivet på de engelske penniene var nettopp et kongeansikt på forsiden, og et kors av varierende størrelse på baksiden. De norske middelalderkongene var godt kjent med de utenlandske myntene. Stempelskjærere og myntmestre fikk nok klar beskjed om hvordan myntene burde se ut. Dessverre var de på langt nær like talentfulle som sine engelske kolleger, så resultatet fikk en ganske spesiell lokal stil. På den mynten jeg presenterer idag er ansiktet ganske spesielt, men lett gjengjennlig; øyne, nese var tydelig tegnet, bart og skjegg utgjorde resten av kongeansiktet. Hjelmen ble bare gjengitt med streker, og halsen ble ganske fortegnet med buede linjer.

Myntene preget under Harald og sønnene hans går gjerne under navnet "Haraldslåtten", og det er en spennende serie for samlere å gi seg i kast med. Komplett får du den nok aldri, men overraskende mange ulike typer er i privat eie. Dette eksemplaret av en svært sjelden type, og til tross for hullet i blanketten er det en mynt i meget god kvalitet. Hullet kan ha oppstått i produksjonen, eller det kan være laget med en kniv av en handelsmann som ville sjekke sølvinnholdet.

Les mer om disse spennende myntene i Kolbjørn Skaare Mynt i Norge, Oslo 1978 s. 32-35, og Ahlström, Brekke. Hemmingsson: Norges mynter, Stockholm 1976, s. 14-15.

Ingen kommentarer: