søndag 18. november 2012

2013: Skikkelig triste greier?

Samler du moderne norske årgangsmynter, så blir 2013 skikkelig triste greier. Joda, det kommer en jubileumsmynt. 10 kroner for kvinnenes stemmerett, som jeg har omtalt tidligere i bloggen. Men; det blir da også den eneste norske mynten som kommer neste år. Ja, du leste riktig. Det blir intet kronestykke, femmer eller 20-kroning. Ikke siden 1903 er det laget så få mynter, og den gangen var det bare en 10-øring som kom ut.

Årets myntsett virker allerede som en ribbet kalkun med sine tre mynter; 10-, 5- og 1-krone. Og så en medaje, da. Den veiledende prisen på dette settet er 210 kroner. Proof.- og BU-settet er like ribbet og tilsvarende dyre.

Hva skjer så med mynt-, proof- og BU-sett til neste år? Aner ikke. Det virker ganske rart å tenke på. Skal man liksom ta 200 kroner for en 10-krone og en minnemedalje pakket i plast?

Jeg føler jeg ikke akkurat lengter etter å få klarhet i akkurat det spørsmålet.

Triste greier, Norges Bank! Triste greier.

onsdag 14. november 2012

Ny bok: Norske dekorasjoner

Tilfeldigvis mens det stormer som verst over en av Kongens utmerkelser – H.M. Kongens fortjenstmedalje – så kommer Harald Hallbergs nye bok Norske dekorasjoner: Tildelt med bånd til å bæres på uniform eller sivilt antrekk. Dette er den første virkelig samlende oversikt over norske belønnings- og fortjenstdekorasjoner fra 1819 til 2012. Norske dekorasjoner er resultatet av fem års frivillig innsats og arbeid.

Norske dekorasjoner tar for seg alle de offisielle norske ordenene og medaljene, slik som St. Olavsordenen og Krigskorset, Den norske løves orden og Kroningsmedaljen fra 1906. En rekke dekorasjonsmedaljer; både belønnings- og fortjenstmedaljer, fra sivile foreninger og forbund er med. Det gjelder for eksempel Det Kgl. Selskab for Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste.

Hallberg bruker god plass på å formidle bakgrunnen for hver medalje, og alle beskrivelser er utdypet med forklaringer på hva medaljen eller ordenen ble gitt for, og gjerne også eksempler på hvem som har fått medaljen. Særlig interessant for en historiker er den statistiske oversikten over tildelinger av St. Olavsordenen, ordnet etter regent og dekorasjonsgrad. Her ligger det et godt grunnlag for videre forskning og formidling om vår nasjonale hoveddekorasjon.

Det er en bok som passer for samlere, dekorerte, historisk interesserte og historikere. Hallberg har samlet et unikt bildemateriale av alle ordener og medaljer, og særlig må jeg peke på det fantastiske arbeidet han har gjort med å dokumentere de ulike typene av St. Olavsordenen. Her finner leseren gode illustrasjoner og svært detaljerte beskrivelser av de ulike modellene av ordenen som har vært i bruk siden 1847. Ingen har publisert noe lignende her i landet tidligere. Alle illustrasjonene er i farger.

Mange har bidratt til boka, og det er hyggelig at numismatiske fagmiljø på museer har bidratt så mye. Disse bidragene er ikke selvskrevne i vår tid hvor museene vokter om sine samlinger og arkiver på en mer og mer lukket måte. Positivt er det også at samlere har satt til side egne ambisjoner og bidratt til at nettopp denne boken. Norske dekorasjoner er en god, tykk bok og som forfatteren formidler den på en trivelig måte en nasjonalhistorie ingen andre har skrevet.

Gratulerer!


Harald Hallberg: Norske dekorasjoner: Tildelt med bånd til bæres på uniform eller sivilt antrekk, Dreyer Bok AS, 2012. ISBN: 978-82-93193-17-3. 464s, ill.Veiledende pris: 400 kroner.

lørdag 10. november 2012

Handlerkatalogen eller Norges Mynter?

«Det har lenge vært et ønske blant samlere og handlere å få en ny vurderingsliste med realistiske priser og i et hendig format,» står i det i forordet til Handlerkatalog norske mynter. Handlerkatalogen ble utgitt denne måneden som en konkurrent til den tradisjonelle Norges Mynter. Det har i flere år vært en klart uttrykt misnøye med Norges Mynter blant seriøse samlere og handlere.

Det er særlig vurderingsprisene i Norges Mynter mange har reagert på. Prisene reflekterer ikke markedet, og er generelt for høye på mange utgaver. De moderne minnemyntene er særskilt høyt priset i Norges Mynter. Dessverre har dette ført til at norske mynthandlere måtte selge Norges Mynter med en unnskyldning om at prisene er helt feil. Kundene har taklet det på ulike måter, og noen har hevdet at det er ren svindel å sette prisene så langt unna de reelle markedsprisene.

Handlerkatalogen har tatt tak i dette, og redusert vurderingene på alle de moderne minnemyntene. Tabellen under viser noen eksempler på dette:

Mynt Handlerkatalogen Norges Mynter 2013 Norges Mynter 2012
1500 kr 2000 Millennum gull 9800 16 000 16 000
100 kr 1999 Millennium sølv 2300 3750 3750
175 kr 1989 Usirkulert 700 1400 1500
OL-mynt 100 kr 650 1050 1100
OL-mynt 50 kr 550 1000 1050

Det er ingen tvil om at Handlerkatalogen ligger nærmere det reelle markedet enn Norges Mynter. Det er kanskje ikke så vanskelig å forstå, da Handlerkatalogen er utarbeidet av norske mynthandlere og myntsamlere som lever tett på myntmarkedet, og som vet hvilke mynter som er etterspurt, og kan vurdere hvilke volum som er tilgjengelige (Bjørn Nordbakk, Bård Birkenes fra Numisma Mynthandel og Henning Roschberg fra Roschberg Mynthandel, med bidrag fra Gunnar Thesen som jobber i Oslo Myntgalleri.) Norges Mynter er et samarbeidsprosjekt mellom Nordfrim, Oslo Mynthandel og Samlerhuset. Eirik Myge som jobber hos Skanfil har vært medredaktør i årets utgave. Jeg skal ikke spekulere i hvilke grunner en katalog delvis eid av Samlerhuset har for å opprettholde voldsom overprising på norske minnemynter.

Det er ikke bare i forbindelse med minnemyntene Norges Mynter og Handlerkatalogen skiller lag. Det gjelder også en del årgangsmynter, altså norske sirkulasjonsmynter. Norges Mynter ligger generelt litt over hva Handlerkatalogen foreslår, og nok også noe over hva markedet er villig til å betale.

Tabellen under viser noen eksempler:

Mynt i 0-kvalitet Handlerkatalogen Norges Mynter 2013 Norges Mynter 2012
5-kr 1965
900
1200
1000
50-øre 1918 1500 2600 1400
25-øre 1919 1250 1700 1400
10-øre 1918 800 1100 850
10-øre 1961 200 425 350

Det er selvsagt andre eksempler der de to katalogene har ulik oppfatning av verdien på myntene, men de jeg har valgt ut her er forholdsvis vanlige mynter som samlere får tilbud om flere ganger gjennom et år. Noen av dem er også omsatt under vurderingene til Handlerkatalogen, som allerede ligger lavest. Prisoppgangen som Norges Mynter legger opp til synes ubegrunnet ut fra dagens marked.

Jeg har vært med på å lage Handlerkatalog norske mynter, og er veldig spent på hvordan denne katalogen mottas i markedet. Jeg vet at det er mye ugjort arbeid, og selvsagt vil enkelte samlere og handlere være uenig i enkelte av prisvurderingene.  Heldigvis er Handlerkatalogen utarbeidet av erfarne samlere og handlere som vet at de må lytte til andre, og alle kommentarer er velkomne på handlerkatalognorskmynt@hotmail.no. Gjennom dine bidrag hjelper du til med å lage en enda bedre katalog neste år. Flere har allerede gitt sine bidrag.

Både samlere og handlerer tjent med en katalog som gir et realistisk bilde av myntmarkedet. Samlere som kjøper mynt vil jo gjerne kjøpe billigst mulig, samlere som selger mynt vil gjerne selge dyrest mulig. Handlere som står mellom dem vil gjerne megle mynter på vegne av og til samlere som er mest mulig fornøyd. Handlerkatalog norske mynter har all mulighet til å bli en katalog som gjør alle parter fornøyde.