lørdag 10. november 2012

Handlerkatalogen eller Norges Mynter?

«Det har lenge vært et ønske blant samlere og handlere å få en ny vurderingsliste med realistiske priser og i et hendig format,» står i det i forordet til Handlerkatalog norske mynter. Handlerkatalogen ble utgitt denne måneden som en konkurrent til den tradisjonelle Norges Mynter. Det har i flere år vært en klart uttrykt misnøye med Norges Mynter blant seriøse samlere og handlere.

Det er særlig vurderingsprisene i Norges Mynter mange har reagert på. Prisene reflekterer ikke markedet, og er generelt for høye på mange utgaver. De moderne minnemyntene er særskilt høyt priset i Norges Mynter. Dessverre har dette ført til at norske mynthandlere måtte selge Norges Mynter med en unnskyldning om at prisene er helt feil. Kundene har taklet det på ulike måter, og noen har hevdet at det er ren svindel å sette prisene så langt unna de reelle markedsprisene.

Handlerkatalogen har tatt tak i dette, og redusert vurderingene på alle de moderne minnemyntene. Tabellen under viser noen eksempler på dette:

Mynt Handlerkatalogen Norges Mynter 2013 Norges Mynter 2012
1500 kr 2000 Millennum gull 9800 16 000 16 000
100 kr 1999 Millennium sølv 2300 3750 3750
175 kr 1989 Usirkulert 700 1400 1500
OL-mynt 100 kr 650 1050 1100
OL-mynt 50 kr 550 1000 1050

Det er ingen tvil om at Handlerkatalogen ligger nærmere det reelle markedet enn Norges Mynter. Det er kanskje ikke så vanskelig å forstå, da Handlerkatalogen er utarbeidet av norske mynthandlere og myntsamlere som lever tett på myntmarkedet, og som vet hvilke mynter som er etterspurt, og kan vurdere hvilke volum som er tilgjengelige (Bjørn Nordbakk, Bård Birkenes fra Numisma Mynthandel og Henning Roschberg fra Roschberg Mynthandel, med bidrag fra Gunnar Thesen som jobber i Oslo Myntgalleri.) Norges Mynter er et samarbeidsprosjekt mellom Nordfrim, Oslo Mynthandel og Samlerhuset. Eirik Myge som jobber hos Skanfil har vært medredaktør i årets utgave. Jeg skal ikke spekulere i hvilke grunner en katalog delvis eid av Samlerhuset har for å opprettholde voldsom overprising på norske minnemynter.

Det er ikke bare i forbindelse med minnemyntene Norges Mynter og Handlerkatalogen skiller lag. Det gjelder også en del årgangsmynter, altså norske sirkulasjonsmynter. Norges Mynter ligger generelt litt over hva Handlerkatalogen foreslår, og nok også noe over hva markedet er villig til å betale.

Tabellen under viser noen eksempler:

Mynt i 0-kvalitet Handlerkatalogen Norges Mynter 2013 Norges Mynter 2012
5-kr 1965
900
1200
1000
50-øre 1918 1500 2600 1400
25-øre 1919 1250 1700 1400
10-øre 1918 800 1100 850
10-øre 1961 200 425 350

Det er selvsagt andre eksempler der de to katalogene har ulik oppfatning av verdien på myntene, men de jeg har valgt ut her er forholdsvis vanlige mynter som samlere får tilbud om flere ganger gjennom et år. Noen av dem er også omsatt under vurderingene til Handlerkatalogen, som allerede ligger lavest. Prisoppgangen som Norges Mynter legger opp til synes ubegrunnet ut fra dagens marked.

Jeg har vært med på å lage Handlerkatalog norske mynter, og er veldig spent på hvordan denne katalogen mottas i markedet. Jeg vet at det er mye ugjort arbeid, og selvsagt vil enkelte samlere og handlere være uenig i enkelte av prisvurderingene.  Heldigvis er Handlerkatalogen utarbeidet av erfarne samlere og handlere som vet at de må lytte til andre, og alle kommentarer er velkomne på handlerkatalognorskmynt@hotmail.no. Gjennom dine bidrag hjelper du til med å lage en enda bedre katalog neste år. Flere har allerede gitt sine bidrag.

Både samlere og handlerer tjent med en katalog som gir et realistisk bilde av myntmarkedet. Samlere som kjøper mynt vil jo gjerne kjøpe billigst mulig, samlere som selger mynt vil gjerne selge dyrest mulig. Handlere som står mellom dem vil gjerne megle mynter på vegne av og til samlere som er mest mulig fornøyd. Handlerkatalog norske mynter har all mulighet til å bli en katalog som gjør alle parter fornøyde.

2 kommentarer:

Anonym sa...

En ting jeg har lært av "Antiques Roadshow" på BBC og "Pawn stars" på History er at verdien på et samleobjekt ikke er en fast størrelse, men til syvende og sist avgjøres av hva noen er villig til å betale! Jeg har ingen grunn til å uttale meg om hvilken pris som er rett, men "error on the side of caution" er sikkert et sunt prinsipp.

Kjetil Kvist sa...

Det er helt riktig. Når det gjelder mynter, så finnes det sjeldne utgaver som ikke er så ofte på markedet. Da kan katalogen si akkurat hva den vil, prisen blir likevel som høyestbydende vil betale. Jeg sier at slike objekter er auksjonsvare. Men så har du de vanligere myntene, de som det finnes et godt volum av. Da spiller katalogen en rolle, som ren salgsliste og veileder mellom to samlere. Når da den ene katalogen sier at mynten er verdt 16 000 kroner, og den andre 9800 kroner; så er en av den nærmere virkeligheten enn den andre. Men ellers er jeg helt enig i kommentaren.