onsdag 25. september 2013

Nyfunnet middelaldermynt - Magnus eller Eirik?

Nesten fersk norsk middelaldermynt. Den er dessverre bøyd, og det gjorde identifikasjonen vanskelig. 1,163 gram veier den. Noen har spekulert i om det er en 2-penning av Magnus Lagabøte 1263-1280), mens jeg spekulerer i at den ble preget av sønnen hans, Eirik Magnusson (1280-1299).
Det er ikke hverdagskost at norske middelaldermynter kommer for en dag. Men en entusiastisk metalldetektorist har nettopp gjort et spennende funn. Mynten er ikke av aller beste kvalitet, så diskusjonen går høyt og lavt om hvilken konge som utga mynten.

Jeg fikk lov til å undersøke mynten noen formiddagstimer idag før den skal leveres inn til de rette myndigheter. Det viste seg å bli veldig spennende.

Noen har allerede lansert en teori om at mynten ble preget under kong Magnus Lagabøte (1263-1280). Jeg har ikke sjekket opplysningene, men det er svært få mynter igjen etter denne kongen. Han var en viktig konge, og blant hans mange reformer var å innføre nye mynter modellert etter engelske sterlinger.

Dessverre er den nyfunnede mynten bøyd. Den er også bøyd slik at forsiden er bøyd innover, og dermed kan vi ikke lese kongenavnet. Derfor er det også ganske stort spillerom for spekulasjoner.

Jeg har altså fått studere mynten, og jeg er ikke i tvil om at det er en mynt fra omkring Magnus Lagabøtes tid. Men da det var baksiden som var vendt ut, så var det vanskelig å avgjøre med en gang hvilken mynt det var.

Det lettest gjenkjennelige var et ganske fint kors med tykke korsarmer. Nesten akkurat der folden på mynten går så er det såvidt synlig en liten sirkel. Det viste seg å bli en viktig detalj. Det kan være et kontrollmerke, brukt for å skille myntutgaver fra hverandre.

Ved en gjennomgang av de sentrale katalogene over norsk middeladermynt, så var det i Kolbjørn Skaares 2-bindsverk om norsk mynthistorie (1995) jeg fant en mynt som lignet.

Der er mynten avbildet under Erik Magnusson (1280-1299), altså Magnus Lagabøters sønn. Han utga en mynt ca. 1280, det siste året av hans fars regjeringstid. Skaare beskriver mynten som en overgangstype, som katalognummer 227 på side 28 i bind 2. Det ser ikke ut til at sirkelen som kontrollmerke ble brukt på Magnus Lagabøters mynter, men så er det jo ikke funnet for mange av hans mynter heller.

Jeg føler dette er den typen som ligger nærmest, men helt sikker kan man aldri være. Det er ikke helt like mynter, og bokstavene er såpass slitt at det er vanskelig å lese hele omskriften - også på det eksemplaret som er publisert i Skaares bok. Det skal bli spennende å se hva Myntkabinnettet kommer fram til.

Det er andre som har påpekt likheten mellom den nyfunnede mynten med Erik Magnussons penning, men av ukjente årsaker har Myntkabinnettet plassert mynten under Magnus Lagabøte på sine internettsider.Fra Universitetets hjemmeside: En Eirik Magnusson-penning er plassert under Magnus Lagabøte. Fra Universitetets internettsider: Ingen tvil når det står Ericus i omkriften.

Uansett er dette et meget spennende funn, og man kan trygt spekulere i markedsverdien på mynten. Den vil nemlig bli levert inn til riktige instanser, og kanskje får vi se den på en utstilling en gang. For min del knytter det seg stor spenning til om den blir brettet ut igjen. Det er egentlig ingen grunn til det så lenge mynten er trygt identifisert som Eirik Magnusson.

Ingen kommentarer: