torsdag 9. oktober 2014

En pussig historie om polske mark og tsarrubler

En pussig historie: 100 000 verdiløse polske mark ble i 1925 byttet i 50 000 verdiløse tsarrubler.
Det er innimellom ganske spennende å være mynthandler, og noen ganger kommer man over morsomme historier. En pussig historie fra 1925 dukket opp på disken. Det var en konvolutt med gamle polske sedler og et brev.

Sedlene var ti polske 10 000 mark-sedler fra 1922, tilsammen 100 000 polske mark. Den polske marken ble innført etter 1. verdenskrig, men økonomien ble raskt rammet av heftig inflasjon og sedlene mistet raskt sin verdi.

Det var overrettssakfører Arne Borgersen som skrev brevet på vegne av Olav Opdahl fra Namdalen, og det var adressert til overrettssakfører Terje Wold i Vadsø. Borgersen drev firma sammen med høyesterettsadvokat Olaf Klingenberg i Trondhjem. Saken gjaldt en tidligere avtale om å veksle 100 000 polske mark i 50 000 russiske rubler i 100- og 500-sedler. Det var en god bunke slike sedler ved konvolutten, så noen mangel på rubler hadde ikke herr Wold.

Dette kan virke ganske greit og straight dersom man ser bort fra at brevet er skrevet i 1925.

De russiske rublene Opdahl ønsket seg var nemlig "zarrubler", og det er noe pussig all den tid bolsjevikene gikk seirende ut av revolusjonen i 1917 og endatil hadde befestet sin makt etter å ha vunnet den påfølgende borgerkrigen. I 1925 var Sovjetunionen godt etablert, og selv om kampen mellom Trotski og Stalin ikke var ferdig, så var landet stabilt og begynte å prege mynter i sølv og gull - og drømmene om å gjenopprette et nytt tsardømme måtte ha vært svært fjernt (ikke minst fordi tsaren selv med familie var henrettet).

Det som likevel holdt håpet oppe hos spekulantene var muligheten for at den nye sovjetstaten ville erkjenne statsgjelden til det gamle tsardømmet. Det var tema flere ganger i begynnelsen av 1920-årene, og ville etablere kreditt og lette handelen mellom Sovjetunionen og de andre landene.

Derfor var det i begynnelsen av 1920-årene mange forsøk på å kjøpe opp gamle tsarrubler, og kanskje nettopp disse store 100- og 500-rublersedlene. Dette var sedler som i utgangspunktet var utgitt da den russiske rubelen var knyttet til gullstandarden, og i løpet av 1920-årene hadde man også i Sovjetunionen interesse av å gjenvinne rubelens styrke.

"Opdahl ber mig anføre," står det i et PS, "at polske mark og Zarrubler nu er i samme kurs."

Det virker litt merkelig på oss idag.  Polakkene gikk over til zloty i 1924, et års tid før dette brevet ble skrevet. Da ble gamle polske mark vekslet om i nye zloty til en kurs av 1,8 millioner mark på 1 zloty. De 100 000 polske mark Opdahl ville Wold skulle overta var altså ikke verdt papiret de var trykket på.

Hvilke tanker de gjorde seg om handelen vet vi ikke, men i dag er det en morsom historie om en tid da man knapt hadde kommet seg etter noen svært turbulente år i europeisk historie. Det var også en tid for høye spekulasjoner og drømmer om rask rikdom.

Samlere idag er godt kjent med de russiske tsarrublene. Det er snakk om store flotte sedler som vanligvis koster mellom 30-60 kroner hos en mynthandler. Mange av disse sedlene fant veien til Norge gjennom pomorhandelen, og gjennom flyktninger i begynnelsen av 1920-årene. Det var såpass med verdiløse rubler i Norge, at mange ble brukt som reklamesedler; forretninger trykket sine tilbud på den ene siden og delte ut sedlene til folk på gata. De polske sedlene er noe mindre kjent, men histroier fra Polen forteller at de før zloty'en ble innført lå og fløt i gatene - ikke engang tiggerne plukket dem opp.