tirsdag 26. mai 2015

Emigrantpenger#‎vissteduat‬ norske emigranter tok med gamle norske mynter da de utvandret til USA? Det gjorde emigranter fra mange andre europeiske land også. Ganske mange ulike mynter sirkulerte i USA i tillegg til de amerikanske. Det kunne være forvirrende. Derfor ble det ble laget små bøker med bilder og med opplysninger om hvor mye de var verdt i amerikansk valuta. Denne 4-marken preget på Kongsberg i 1694 ble i 1864 verdtsatt til 65 cents. 

(gullmedalje.blogspot.no vil oppdateres jevnlig, men jeg vil for framtida oftest skrive mikroblogger for Facebook. Disse vil bli publisert på facebooksidene til Norsk Numismatisk Forening og Numisma Mynthandel AS. Du kan følge disse sidene framover. Mikrobloggene vil merkes med #vissteduat)